Grafika

Grafika wektorowa - definicja, zalety, formaty

Grafika wektorowaGrafika wektorowa gwarantuje ogromny zakres możliwości. Należy jednak zaznaczyć, że sposób jej tworzenia jest bardziej skomplikowany niż grafiki rastrowej. W grafice wektorowej podstawę stanowi kod matematyczny, podczas gdy grafikę rastrową definiują informacje zapisane w poszczególnych pikselach.

Więcej…

 

Grafika rastrowa - definicja, zalety i wady

Grafika rastrowaGrafika rastrowa jest rodzajem komputerowej grafiki dwuwymiarowej. Podstawę stanowi tutaj matryca (siatka) drobnych punktów (pikseli), zwana bitmapą lub rastrem. Każdy piksel jest odpowiednio zdefiniowany w formie cyfrowej, ma swój własny, niezależny od innych kolor. Cały obraz składa się z tysięcy pikseli.

Więcej…

   

Historia grafiki komputerowej

Grafika komputerowaPojęcie grafiki komputerowej powstało w latach 60-tych XX wieku. Wtedy też dostęp do tej nowoczesnej technologii miały tylko nieliczne podmioty.

Więcej…

 

Czym jest grafika komputerowa? Definicja, rodzaje, zastosowanie

Grafika komputerowaGrafika komputerowa (cyfrowa) jest bardzo ważnym działem informatyki, który poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik komputerowych, wizualizuje w postaci obrazów cyfrowych dane, obiekty rzeczywiste lub wyimaginowane.

Więcej…

   

Więcej artykułów…